NON NỬA ĐỜI

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Non nửa đời phiêu bạt
Lênh đênh chốn bụi trần
Hỏi ai người tri kỉ 
Tìm nương nhờ tấm thân.
Non nửa đời vô định
Tìm mãi một lời thương
Hỏi ai người chung lối
Mộng cùng ta cuối đường?
Non nửa đời khao khát
Tìm.. tìm một người dưng
Một bàn tay nguyện nắm
Xua cay đắng đã từng
Non nửa đời ôm mộng
Tìm một nửa mong manh
Đếm thời gian ở lại
Còn bao sợi tóc xanh?
Nước mắt đâu còn nữa
Để khóc ngày hôm qua
Ân tình như vôi vữa
Bạc ...bạc thêm, vậy mà...

Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top