MÊ KHÚC.

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Trong đêm vắng một cánh xuân vừa tách
Lặng lẽ nghiêng chao, 
Lặng lẽ hứng lẽ đời
Lã chã phùn mưa truội lớp da sần suội
Để mai lành lộc dát quả non tươi...
...................
Giếng làng chiều con ếch cốm mải vui
Để thúng ngâu ụp xuống chiều mải miết
Đã chẳng thể hiểu được lời nhau viết
Thì nghĩ gì gá nghĩa với phu thê!
..............
Trăm năm là giấc ngủ mê
Người đi khuất nẻo, lối về hanh hao
Cậy mưa! Mưa có chịu nào!
Cậy cơn gió thổi ! Chỉ lao xao vườn !
Cậy lòng ! Thấy một chữ : vương !
Cậy đêm! Đêm thả tiếng buồn thấu canh...


Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top