Giai điệu đồng bằng

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Tiếng ngựa hí giật tung sóng quẫy
Đồng bằng ơi trổ tiếng đàn kìm
Câu luyến cũ soi vàng gươm dát ngọc
Điệu cung trầm thương tài tử Nam ai.
Vàng bông bí cầu tre ngược dốc
Áo bà ba nón lá em về
Phù sa vỗ chướng mùa trở ngọn
Gánh sông gầy loang chảy điệu dân ca…
Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top