Đừng em...!!!

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Sao em đòi bỏ Tết của tôi?
Lại bảo Tết Tây là đủ rồi?
Em sống trên quê hương đất nước
Sao lại vọng lễ xứ xa xôi?!?
Sao em đòi bỏ Tết Ta đi?
Ngày Tết nào đâu có tội gì?
Người quê đâu sống theo Dương lịch
Tết Tây em thích, phỏng ích chi?
Sao em lại muốn bỏ Tết Ta?
Em có biết chăng những người già
Cả năm mong mỏi ba ngày Tết
Để được vui vầy con cháu xa?!?
Em định đòi bỏ Tết thật sao?
Em muốn làm giàu phải không nào?
Thử hỏi làm thêm 3 ngày đó
Tiền em kiếm được liệu đáng bao?
Đừng đòi bỏ Tết nữa em ơi
Tổ tiên dù khốn khó ngàn đời
Vẫn dặn con cháu luôn gìn giữ
Nếp nhà cũng từ Tết đó thôi?!?
Thôi đừng đòi bỏ Tết cổ truyền
Làm người đều phải có Tổ Tiên
Tết Tây mà bày đặt khấn vái
Các cụ hiện về bảo: Đồ điên!!!

Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top