Đời mệt, Em cũng mệt

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Mỗi năm rằm tháng bảy
Trước ngõ đều xôn xao
Chuyện cô hồn dã quỷ
Tán nhau như thế nào?
Em thì nào có chuyện
Ra hóng ở “miệng làng?”
Mở phim Hàn nhiều tập
Tự dưng thành “gái ngoan”
Đời mệt, em cũng mệt
Tin chi chuyện cuộc đời
Ngày mai còn chưa biết
Sống hay còn ai ơi!
Đời mệt, em cũng mệt
Nên thôi, em chớ lo
Chồng không, ghệ chưa có
Ở đó lo mai này.
Đời mệt, em cũng mệt
Ngủ đủ, mai đi làm
Không làm thì ăn cám
Lấy gì mà khoe khoang!

Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top