Anh chưa nói em chưa biết

Posted by Labels: at
Mưa lất phất rắc buồn trên lối nhỏ
Phố chịu tang bên xác lá xơ gầy
Tay vấn sợi héo tàn rưng rưng gió
Nghiêng tóc chiều man mác cánh hoa bay
Thời gian vẫn đếm đong trong mải miết
Ngày đã phai, năm tháng đã phai rồi
Quên với nhớ rêu phong sầu ly biệt
Nên mỗi hồn, mỗi chốn, mỗi đơn côi
Anh chưa nói, lẽ nào em chưa biết
Nỗi xôn xao lưu luyến thuở ban đầu
Anh sẽ viết ngàn năm anh sẽ viết
Bản vĩ cầm da diết... của tình đau.

Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top