EM ĐANG BẬN THỞ MẤT RỒI

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Mùa hè năm nay nóng quá
Ngồi không cũng vã mồ hôi
Nên người thương đừng đến vội
Em đang bận thở mất rồi.
Trời nóng đâm ra nóng tính
Chắc yêu sẽ thường cãi nhau
Mà em thì hay yếu đuối
Thế nên chưa muốn bắt đầu.
Nằm phòng điều hòa còn mát
Chứ ai hò hẹn giờ này
Ra ngoài khác gì heo sữa
Chuẩn bị vào lò quay quay.
Thế nên ai yêu thì cứ
Còn em chưa sẵn sàng đâu
Đợi mùa đông rồi đến nhé
Em đang bốc hỏa lên đầu.
Để không thả rông còn nóng
Đừng nói gì đến ôm hôn
Chắc là ôm xong tắc thở
Nên anh mà đến, liệu hồn.

Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top