Ta chỉ muốn nói lời sau giã biệt

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Ta chỉ muốn nói lời sau giã biệt
Nhưng hôm nay em đã chẳng lại nhà
Khung cửa sổ lá vàng lên mấy chiếc
Hết thật rồi hoa khóc để làm chi?
Tờ thư cũ ngăn bàn ta gấp gọn
Ép vào bông Bưởi trắng mất rồi em
Đời vẫn đẹp dẫu tình ta chửa trọn
Gạo đương rồi đỏ tím góc hiên thềm
Mùa sắp cạn, ơi Xuân thì mong mảnh
Đến đây em, ta sắp phải đi này
Hành trang đã xếp đầy ba lô cũ
Biết đâu chừng chẳng gặp nữa rồi mai?!

Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top