Ai làm phai lá đổi mùa

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Khói chiều, mây trải trắng đồng
Anh về dáng ngả mùa Đông đã rồi
Tìm em cánh Vạc mù khơi
Sáo lòng đem dệt giữa đồi cỏ hoa
Từ hôm em bỏ bến phà
Tràng giang biên tịch chẳng qua một lần
Chiều nay hoa trắng mộ phần
Anh từ đại hải mùa Xuân gọi về
Khói chiều đốt đỏ triền đê
Hỏi người nhớ nữa hẹn thề năm xưa
Ai làm phai lá đổi mùa
Ai làm tôi kẻ vì mưa lại buồn?

Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top