Từ Dạo Vắng Thương Yêu.

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Cà phê đen mà khói đời lại trắng
Cạn ly tan, ngồi ngẫm chuyện sông dài...
Mai mốt nọ em về trên thác vắng
Tìm bóng mình con nước thuở ngày vui
Mà bóng cũ đổ muôn trùng thác đổ...
Dòng sông đau trăm ngã sóng về đâu?
Mùa xưa cũ rắc đôi phần tiếc nuối
Lá nghiêng rơi, một bữa mắt em sầu...!
Xưa khờ dại em tin mùa vĩnh cửu...
Nên vô tư tóc thả suốt muôn chiều,
Ta cúi nhặt cọng mùa xưa đã mất...
Trên cuộc đời từ dạo vắng thương yêu

Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top