Nửa Muốn

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Nửa muốn làm thơ trở lại
Bởi ta với thi sĩ nghèo
(Cả hai đâu khác gì một)
Cuộc đời ôi thật trớ trêu!
Nửa muốn cuộc đời bình dị
Người em- ta vẫn kiếm tìm
Ai bảo thế gian này rộng
Cứ đi rồi sẽ bình yên?
Nửa muốn trở về cát bụi
Nghìn năm rêu cỏ bám đầy
Người hỡi xin đừng đánh thức?
Ta giờ sợ lắm..trả vay
Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top