NỢ MẸ MỘT CHÀNG RỂ

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Mẹ chê con gái lười
Suốt ngày ăn với ngủ
Hèn gì tuổi đã đủ
Mà vẫn ế chỏng chơ.
Con chỉ dám giả vờ
Là duyên mình chưa tới
Chứ sợ không dám nói
“Giờ thích độc thân thôi”.
Mẹ lo nghĩ xa xôi
Hết tận tình khuyên nhủ
Rồi quay sang trách cứ
Lớn đầu vẫn trẻ con.
Con ôm mẹ cười giòn:
“Xin mẹ đừng lo nhé
Con thấy mình còn trẻ
Vẫn muốn được tự do.
Giờ làm vợ người ta
Chưa biết lo, biết nghĩ
Chưa biết làm gì ý
Sẽ bị ghét cho xem.
Nên mẹ đợi con nhen
Mấy năm nữa thôi mẹ
Con thề là con sẽ
Đưa rể về mẹ coi
Còn giờ trẻ… nên thôi
Mẹ cho con nợ nhé…”
Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top