Con cảm ơn thầy

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Xin cảm ơn thầy đã dạy con câu:
Hữu xạ tự nhiên hương
Khuyên con biết sống khiêm nhường để giữ gìn nhân cách


Xin cảm ơn thầy đã dạy con câu:
Lá lành đùm lá rách
Biết vì người sẽ được trời thương
Giờ khó khăn cơm áo đời thường
Con mới thấy lời thầy càng ý nghĩa

Thầy còn dạy con đời lắm điều nghị lý
Đừng bận tâm đừng suy nghĩ so đo
Hãy nhớ rằng nhận cũng là cho
Cho sự nhận để người cho toại nguyện

Xin cảm ơn thầy đã dạy con :
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Dò sông dò biển dễ dò
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người

Thầy khuyên con :
Nên chọn bạn mà chơi
Bởi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Muốn thuơng người như thể thuơng thân
Trước phải xa rời cuộc sống trác táng
Phải nhớ câu sức khỏe quý hơn vàng
Nhớ công sinh thành nghĩa dưỡng dục cưu mang
Ơn đức ấy muôn vàng không so sánh nổi

Xin cảm ơn thầy đã dạy con câu :
Cây có cội
Nước có nguồn
Người có Tổ có Tông
Lá rơi còn biết tìm về cội
Nước ra khơi vẫn nhớ trở lại nguồn
Được làm người
Có lẽ nào con quên Tổ quên Tông
Có lẽ nào con quên nòi giống Lạc Hồng
Con nào dám quên hai chữ Tiên Rồng
Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top