HẸN HỨA NHIỀU RỒI CŨNG CHỈ ĐỂ QUÊN

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Hẹn hứa cho nhiều rồi cũng chỉ để quên
Ta, vốn biết người rồi sẽ ra đi ngay khi người vừa đến
Tình yêu là một thứ men say dễ làm người ta chống chếnh
Nhưng chẳng lâu bền.

Người dạy ta thế nào là nhung nhớ, nhưng lại không dạy cách lãng quên
Chắc bởi người muôn kiếp như thuyền, còn ta trăm năm vẫn là bến
Thuyền có biết bao nhiêu nơi đón đưa, đi - đến
Chỉ có bến suốt đời mòn mỏi ngóng mong.

Hẹn hứa thật nhiều
Rồi chỉ còn ta đợi chờ giữa những hư không
Người không có lỗi
Yêu thương không có lỗi
Chỉ bởi do ta…
Cố chấp đến đau lòng.
Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top