Giận - Bài thơ Giận của Lai Ka

Người đăng: Nhãn: vào lúc
GIẬN

Em giận anh rồi nhé
Can tội bỏ mặc em
Quyết giận đến hết đêm
Rồi giận luôn tới sáng.

Ai bảo anh quá đáng
Giận cho chừa nghe không
Dám làm em đau lòng
Chỉ giận là may đấy.

Lần sau còn như vậy
Em mặc kệ anh luôn
Không được khiến em buồn
Nghe lời em dặn chửa?

Lai Ka
Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top