Bất Hiếu

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Đã có ai hiểu ? 

Học cao hiểu rộng mà chi 
Để rồi chữ hiếu, vứt đi chẳng màng. 
Uy quyền chức tước giàu sang 
Mặc cho cha mẹ, lang thang chợ đời. 
Sinh thời cơm áo không rời 
Mẹ cha chăm sóc, cho đời ấm no. 
Học hành thi cử chạy lo 
Miếng cơm manh áo, dày vò tấm thân. 
Nuôi con khôn lớn tảo tần 
Mưa giông nắng cháy, vai trần trơ xương. 
Cuộc đời vất vả gió sương 
Mong con thành đạt, tương lai sáng ngời. 
Giờ đây phú quý sinh thời 
Sao vội quên mất, cuộc đời mẹ cha. 
Mẹ cha nào có trách ta 
Dù ta bất hiếu, cũng là đứa con. 
Làm con chữ hiếu nên tròn 
Bất nhân bất nghĩa, con mình noi theo. 
Cuộc đời là sợi dây leo 
Nhân nào quả nấy, chớ gieo ở đời.

st
Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top