Nấc Thang Chạm Ánh Trăng Vàng

Người đăng: Nhãn: vào lúc
Mùa Xuân chở cánh Nhạn gầy
Về ngang bến đục hoa lay cỏ mềm
Tình em lẩn khuất vào đêm
Và tôi như thể mảnh rèm chao Trăng
Nhiều hôm ngủ với chị Hằng
Hoài công nhớ buổi hoa đăng cùng người
Em đi mất nửa nụ cười
Khước từ kẻ chợ một tôi hay buồn
Ép nhành hoa trắng vào sương
Thâm sơn cùng cốc mộng thường riêng mang..


Chia sẻ cho bạn bè :

Các bài liên quan
Back to Top